Koulutus

Fysioterapeutti
Työterveyshuollon fysioterapeutti
Lymfaterapeutti
Neurologisen fysioterapianlisäkoulutus

Yliopisto-Opinnot:
Ergonomian approbatur

Kurssit:

Kinetic Control Level 1-2 (Niska ja Olkapää)                                                                   Toiminnallinen myofaskiaalinen harjoittelu                                                                  Anatomy Trains in Training I ja II                                                                                     Faskia manipulaatio Taso II                                                                                           Faskia Manipulaatio Taso I
Neuraalikudoksen mobilisointi II syventävä osa (NKM II)
Alaraajan fysioterapia kurssi
Olkanivelen tutkiminen ja terapeuttinen harjoittelu
Erotusdiagnostiikka kaularangan ja yläraajan ongelmissa
Skolioosin:tutkiminen ja hoito
Hyvänlaatuinen asentohuimaus
Neuraalikudoksen mobilisointi I (NKM I)
Raajanivelmobilisaatiokurssi: hartiarenkaan ja yläraajanivelen tutkiminen ja hoidon kurssi (E-SUP) ja lantion ja alaraajanivelen tutkiminen ja hoidon kurssi (E-INF)
Lanneselän stabiliteetin tutkiminen ja harjoitteiden ohjaaminen
Lanneselän kliinisen tutkimisen ja manuaalisen terapian perusteet
Craniomandibulaari(leukanivel)-kurssi (CM)
Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi (C1/C2)

Manuaalisen lymfaterapia keraus- ja jatkokoulutus
Kompressiosidonta kertaus- ja jatkokoulutus
Lipödeema ja muut rasvakudoksen sairaudet
LYKO-terapian rakenne ja otetekniikka

Lantiopohjan alkeiskurssi
Käytännön koulutuspäivät lantionpohjan toiminnoissa
Suomen kontinessifysioterapiayhdistyksen talviopintopäivät

Ensiavun peruskurssi EA2 2014

Hevosten Faskia Manipulsstio Taso I